Kế toán ngoại tệ và xuất nhập khẩu ủy thác

Kế toán ngoại tệ và xuất nhập khẩu ủy thác

Lĩnh vực kế toán ngoại tệ, chênh lệch tỷ giá và kế toán liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu ủy thác kế toán này thường phát sinh nhiều ở các doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu, trong đó vấn đề áp dụng tỷ giá nào để ghi nhận nghiệp vụ thì không phải […]

KẾ TOÁN 04 - 08 -2021 490
Xác định và ghi nhận đúng chỉ tiêu hàng tồn kho

Xác định và ghi nhận đúng chỉ tiêu hàng tồn kho

Kế toán hàng tồn kho (HTK) là một mảng kế toán mà hầu như doanh nghiệp nào cũng có phát sinh và người làm kế toán nào cũng đã thực hiện. Hiện nay, mảng kế toán này đang được quy định và hướng dẫn bởi chuẩn mực 02: Hàng tồn kho và thông tư 200. […]

KẾ TOÁN 03 - 08 -2021 681
Lợi ích của việc thuê dịch vụ kế toán trọn gói uy tín

Lợi ích của việc thuê dịch vụ kế toán trọn gói uy tín

Các đối tượng cung cấp dịch vụ kế toán Trong 1 doanh nghiệp ngoài các hoạt động sản xuất kinh doanh thì hoạt động ghi nhận sổ sách và vận hành phòng kế toán là rất quan trọng, vì cho dù công ty hoạt động quy mô như số nào thì số liệu kế toán […]

THƯ VIỆN 01 - 08 -2021 380
0902.729.753