TƯ VẤN THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

TƯ VẤN THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) thì sổ sách và bộ máy kế toán thường không được tổ chức, sắp xếp chuyên nghiệp như các doanh nghiệp lớn. Ngoài ra, trình độ nhân sự thực hiện công việc kế toán không tương đồng với nhau sẽ dẫn đến sổ sách kế toán […]

Blogs 17 - 04 -2021 527
TƯ VẤN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

TƯ VẤN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

Thành lập một doanh nghiệp hay công ty là nhu cầu của các cá nhân hoặc pháp nhân nào đó muốn mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, để nắm được các thủ tục thực hiện và đưa doanh nghiệp/công ty đi vào hoạt động trong thời gian sớm nhất thì cần […]

Blogs 16 - 04 -2021 662
0902.729.753